خدمات مشتریان

خدمات مشتریان شنتیا سنتر آماده هر گونه پاسخ‌گویی و رسیدگی به شکایات و راهنمایی می‌باشد.

راهنمای بازگشت کالا

راهنمای بازگشت کالا

اعمال کد تخفیف

راهنمای استفاده از کد تخفیف

راهنمای خرید

راهنمای خرید

قوانین و مقررات

سوالات متداول

ایجاد حساب کابری

راهنمای ثبت نام

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

6565

ثبت شکایات